Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

 • Door toegang tot deze website te krijgen, zegt u ja om hieraan gebonden te zijn
 • site Voorwaarden en bepalingen nuttig, alle relevante wet- en regelgeving en regels,
 • en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van relevante lokale informatie
 • Wet en regelgeving. Als u deze voorwaarden niet accepteert, is het verboden om dit te doen
 • deze website gebruiken of kunnen openen. De soorten materialen op deze website zijn
 • betaald door relevant auteursrecht en merkenrecht.

2. Use License

 • Toestemming wordt verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal te downloaden
 • (informatie of software) op de site van ranapcz.com voor privé,
 • niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is eigenlijk het verlenen van de licentie,
 • niet echt een verandering in titel, en onder deze licentie zou je niet:
 • wijzigen of kopiëren van de soorten materialen
 • gebruik maken van de materialen voor vrijwel elk commercieel doel, of elke openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel)
 • zich inspannen om software op de website van ranapcz.com te decompileren of reverse-engineeren
 • verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen in de materialen of
 • breng de soorten materialen over naar een andere persoon of "spiegelt" de soorten materialen op elke andere server.
 • Deze licentie wordt onmiddellijk beëindigd als u deze beperkingen overtreedt en op elk gewenst moment door ranapcz.com kan worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van die materialen of bij het beëindigen van de licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen waarvan u de eigenaar bent, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De soorten materialen op de site van ranapcz.com worden geleverd "as is". ranapcz.com geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en wijst hierbij af en ontkende andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor het doel, of niet-schending van ip of enige andere schending van wettelijke rechten . Verder garandeert ranapcz.com geen enkele verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de levensduur van het gebruik van de soorten materialen op haar website of anderszins in verband gebracht met dergelijk materiaal of op sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Limitations

In geen enkel geval zullen ranapcz.com of haar leveranciers verantwoordelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gegevensverlies of winst, of vanwege bedrijfsonderbreking,) die voortvloeit uit het gebruik of het gebrek aan mogelijkheden om gebruik te maken van de soorten materialen op de website van ranapcz.com, zelfs wanneer ranapcz.com of misschien een door ranapcz.com erkende vertegenwoordiger nog steeds mondeling of misschien schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het potentieel van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kunnen deze beperkingen mogelijk geen invloed op u hebben.

5. Revisions and Errata

De soorten materialen die verschijnen op de site van ranapcz.com kunnen technische fouten, typografische fouten of fouten bij het nemen van foto's bevatten. ranapcz.com garandeert niet dat de materialen op haar site juist, volledig of actueel zijn. ranapcz.com kan op elk gewenst moment en zonder waarschuwing wijzigingen aanbrengen in de materialen op zijn site. ranapcz.com doet echter geen enkele moeite om de soorten materialen bij te werken.

6. Links

ranapcz.com heeft niet alle sites in verband met zijn internetsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de items op deze gekoppelde site. De opname die aan een link is gekoppeld, betekent niet dat de site door ranapcz.com is goedgekeurd. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site bereikt het eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Modifications

ranapcz.com kan deze relatie naar gebruik op elk moment en zonder waarschuwing herzien. Als u deze site toepast, zegt u ja om gebonden te worden door de dan geldende vorm van deze Voorwaarden en voorwaarden die nuttig zijn.

8. Governing Law

Elke claim in verband met ranapcz.com Site zal worden gecontroleerd door de wet-en regelgeving van de Voorwaarde van de recente U bent in staat om zonder rekening te houden met het conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden en bepalingen die relevant zijn om gebruik te maken van een website.

Privacy Policy

Uw privacy is essentieel voor ons allemaal. Daarom hebben we deze verzekeringspolis ontwikkeld om ervoor te zorgen dat u zeker weet hoe wij privé-informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en bekendmaken en gebruiken. De volgende schetst ons online privacybeleid.

 • Vóór of tijdens het verzamelen van privé-informatie, komen we te weten wat de doeleinden zijn van het verzamelen van gegevens.
 • We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend met het doel om individuele doeleinden voor ons te vervullen, evenals voor andere compatibele doeleinden, tenzij we natuurlijk de toestemming van de betreffende baby hebben of indien nodig legaal.
 • We bewaren alleen privégegevens zo lang als essentieel voor de vervulling van individuele doeleinden.
 • We verzamelen persoonlijke informatie op een geautoriseerde en eerlijke manier en gebruiken, waar van toepassing, het begrip of de toestemming van de betreffende baby.
 • Particuliere gegevens moeten van toepassing zijn op de behoeften dat deze zullen worden gebruikt en, voor zover essentieel voor persoonlijke doeleinden, juist, volledig of meer-to-date moeten zijn.
 • We beschermen persoonlijke informatie door redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, naast ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
 • We zullen gemakkelijk informatie beschikbaar stellen aan klanten over onze werkwijzen en beleid met betrekking tot de controle over privé-informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van ons bedrijf door deze concepten te gebruiken om te garanderen dat de vertrouwelijkheid van privégegevens wordt beschermd en onderhouden.